Tại sao có đến 70% người trẻ hối hận khi mua nhà ?

Các cuộc khảo sát gần đây của CNBC cho thấy, những người trẻ thật sự không cảm thấy hạnh phúc sau khi chi bộn tiền để mua nhà. Khoảng 4 trong 10 người trẻ đã sở hữu nhà, đây là kết...